Közgyűlés

A rendezvényről

A hatályos törvényi előírások és az Egyesület alapszabályának 10§-a alapján az elnökség évente egy alkalommal rendes közgyűlést összehívni köteles. Ezen beszámol az Egyesület életéről, az elnökség munkájáról, gazdálkodásáról. Amennyiben más esemény azt szükségessé teszi, rendkívüli közgyűlés összehívására is van lehetőség.

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a +1 fő megjelenik. Ellenkező esetben ugyanazokkal a napirendi pontokkal új közgyűlés összehívása szükséges, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.